O nás

Sme výhradným distribútorom automatických a zásypových kotlov na tuhé palivá značky TEKLA pre Českú a Slovenskú republiku. Zmyslom nášho snaženia od chvíle zrodu prvej výrobnej myšlienky, tak ako i počas celého ďalšieho rozvoja značky TEKLA, bolo a stále je jediné – vytvárať pre Vás výrobky, ktoré budú po dlhé roky splňovať Vaše predstavy a súčasné, technicky náročné kritériá.

S potešením dnes môžeme skonštatovať, že čas i energia venovaná nášmu projektu mala svoj zmyseľ. Spoločnosť TEKLA sa postupne stala rešpektovaným európskym výrobcom automatických kotlov na tuhé palivá s výkonom od 10 do 150 kW.

Aby sme svoju pozíciu na trhu a predovšetkým Vašu dôveru v nás neustále upevňovali a rozvíjali, zameriavame značnú časť našej pozornosti na vývoj nových technológií. Tieto nové postupy prinášajú ich užívateľom potrebné úspory paliva, zvyšujú komfort obsluhy a v neposlednom rade, vďaka kvalite použitých materiálov, zaisťujú spoľahlivé fungovanie Vášho kotla po dlhé roky.

Využitie prvkov, akými sú napríklad možnosti výberu z viacerých druhov horákov podľa použitia paliva, moderné ovládacie jednotky s možnosťou ekvitermnej regulácie alebo výnimočná hrubostenná oceľ (až 8 mm), spolu s ďalšími výrobnými postupmi, svedčia o našom cieli, ako má byť značka TEKLA vnímaná medzi svojimi zákazníkmi - TEKLA = 100 % KVALITA

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a nájdete v nej to najlepšie riešenie pre vykurovanie Vášho objektu, či už ide o malý rodinný dom alebo veľký priemyselný objekt. V každom prípade sme pripravený byť Vám vo vašom výbere nápomocní.

Kolektív spoločnosti NOVITERA

Niektorí o ekológii
len hovoria, my
sa ňou riadime...
Nemyslíme len ekonomicky...

Spaľovanie tuhých palív je dnes jedným z ekonomicky najdostupnejších zdrojov tepla, ktorý so sebou ale zároveň nesie povesť jedného z najväčších znečisťovateľov ovzdušia...

MY dokážeme pomocou efektívnych technologických riešení zabezpečiť nielen nízku spotrebu paliva, ale predovšetkým si kladieme za cieľ, zanechávať čo najšetrnejšiu ekologickú stopu na našom spoločnom životnom prostredí.

Prispejte aj vy...