TYTAN BIO FII

Automatický liatinový kotol so šnekovým podávačom paliva a horákom na pelety

Palivá

paliva

Rozsah výkonov:

20 - 30 kW

Cena od:

od 2 710,00 € bez DPH (3 252,00 € s DPH) viac v cenníku

Základná verzia

Kotol TYTAN BIO je štandardne vybavený horákom FIREBLAST a teplomerom spalín.

Verzia na objednávku

Horák FIREBLAST FII s automatickým čistením.

Popis

Kotol je založený na liatinovom, vysoko odolnom výmenníku, ktorý je zárukou dlhej životnosti. Disponuje pevným vodným roštom. Jeho prednosťou je taktiež pokrokové riešenie odťahu spalín v podobe 4-ťahového systému. Toto technické riešenie výrazne zvyšuje účinnosť kotla, znižuje rýchly únik energie obsiahnutom v spalinách. Súčasťou výbavy je tiež odolný, oceľový horák ručený na spaľovanie peliet. Automatická funkcia zapaľovania a vyhasnutia horáku v spolupráci s pokročilou reguláciou poskytuje vysoký komfort vo vykurovaní.

Prednosti

 • záruka 10 rokov na výmenník tepla
 • štvorkomorový systém odťahu spalín zvyšuje účinnosť kotla
 • nízke hodnoty škodlivín v spalinách
 • rýchla a jednoduchá obsluha a údržba
 • plnoautomatická prevádzka kotla (automatické rozpálenie ako aj vyhasnutie horáka)
 • kontrola plameňa pomocou foto čidla
 • automatické čistenie horáka (za príplatok)
 • plynulá regulácia výikonu horáka
 • možnosť pripojenia priestorového termostatu VIDE Room (za príplatok)
 • možnosť nastavenia kotla pomocou modulu VIDE Net (za príplatok)
 • možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov s doplnkovým modulom a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 • možnosť nastaviť pracovný čas všetkých okruhov nezávisle - tzv. Časový program
 • možnosť regulácie teploty spiatočky pomocou servopohonu na štvorcestnom ventile
10 rokov záruka
3 komorový
liatinový
výmenník
90 % účinnosť
TYTAN BIO FII obrázok: TYTAN BIO 20 kW, KAPACITA ZÁSOBNÍKA PALIVA 240l

Elektronický regulátor

Prevádzka kotla a pomocných zariadeniach obsluhuje elektronický
regulátor TOUCH, ktorý umožňuje:

 • PrevádzkU kotla a pomocných zariadeniach obsluhuje elektronický regulátor ESTYMA Igneo TOUCH, ktorý umožňuje:
 • pripojenie izbového termostatu (Estyma alebo iného)
 • načasovanie každého vykurovacieho okruhu nezávisle na sebe (časový program)
 • automatická modulácia výkonu horáka v rozmedzí 30% až 100% jeho zaťaženia
 • obsluha servopohonu zmiešavacieho ventilu, nastavenie teploty vody v kotle
 • nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu
 • možnosť ovládať 4 vykurovacích okruhov nezávisle na sebe, 2 okruhy TV a ovládanie akumulačnej nádrže (za príplatok)
 • nastavenie teploty a automatický režim teplej úžitkovej vody
 • práca v režime zimného alebo letného počasia
 • možnosť pripojenia ekvitermickej regulácie
 • možnosť ovládať kotol na diaľku pomocou LAN modulu (za príplatok)
 • zvuková aj svetelná signalizácia alarmu
TOUCH

 

TYTAN BIO 20

TYTAN BIO 25

**A

[mm]

1270

**B

1110

1220

C

1450

A1

585

**A2

610

B1

530

630

B2

90

**B3

610

*C1

880

*C2

1215

C3

225

A3

290

A4

290

C4

180


*Výšku kotla možno regulovať pomocou priložených nožičiek.
** Rozmer závisí od kapacity namontovaného zásobníka paliva. Zásobník paliva je s horákom prepojený pomocou ohybnej rúrky, tým je rozmer celkovej šírky a hĺbky kotla variabilný.Parametre

TYTAN BIO 20 TYTAN BIO 25 TYTAN BIO 30
Menovitý výkon (kW)
pelety 20,2 25 30
Účinnosť (%)
pelety 88,8 88 90
Rozsah regulácie výkonu (kW)
pelety 6,1÷20,2 7,5÷25 9÷30
Hmotnosť kotla (kg) (kotol/zásobník) 315/38 357/38 460/38
Objem vodného priestoru (dm3) 25 30 40
Komínový ťah (Pa) 10÷20 10÷20 10÷20
Max. pracovný tlak vody (bar) 3,0 3,0 3,0
Rozmery kotla (mm)
**šírka 1270 1270 1270
**hĺbka 1180 1280 1480
*výška 1570 1570 1570
Priemer dymovodu (mm) 160 160 160
*Výška po stred dymovodu (mm) 880 880 880
Kapacita zásobníka paliva (dm3) 240 (340/500) 240 (340/500) 240 (340/500)
Odber elektrickej energie (W) prevodovka / ventilátor / zapaľovacia špirála 50/45/300 50/45/300 50/85/300
* Výšku kotla je možné regulovať pomocou priložených nožičiek.
** Rozmer závisí na kapacite zásobníka paliva. Zásobník paliva je s horákom prepojený pomocou ohybnej trubky, tým je rozmer celkovej šírky a hĺbky kotla variabilný.
Automatické kotly Tekla spĺňajú emisnú triedu 3 a vyššie podľa EN303-5. Neustály technologický vývoj priebežne mení zaradenie kotlov do vyšších emisných tried. Aktuálne zaradenie jednotlivých kotlov do platných emisných tried nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Inštalácia

Legenda

legenda
instalace

Cenník

Názov kotla cena bez DPH cena s DPH kód objednávky
TYTAN BIO 20 kW 2 500,00 € 3 000,00 € BIOT20L/BIOT20P
TYTAN BIO 25 kW 2 590,00 € 3 108,00 € BIOT25L/BIOT25P
TYTAN BIO 30 kW 2 890,00 € 3 468,00 € BIOT30L/BIOT30P
Zásobník paliva BIO 240l 120,00 € 144,00 € ZASBIO240
Zásobník paliva BIO 340l 170,00 € 204,00 € ZASBIO340
Zásobník paliva BIO 500l 340,00 € 408,00 € ZASBIO500
Zásobník paliva BIO 1000l 550,00 € 660,00 € ZASBIO1000
Zásobník paliva BIO 1500l 610,00 € 732,00 € ZASBIO1500
Odporúčané maloobchodné ceny v € platné od 1. 5. 2015, NOVITERA, a.s si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Príslušenstvo

ESTYMA
Názov
cena bez DPH
cena s DPH
kód objednavky
Regulátor izbový, drôtový ESTYMA
28,00 €
33,60 €
ESTYCZUJPOK
Regulátor izbový, bezdrôtový ESTYMA
68,00 €
81,60 €
ESTYCZUJPOKBEZPRZ
Snímač vonkajšej teploty ESTYMA
16,50 €
19,80 €
ESTYCZUJZEW

Ceny doplnkov pre možnosť ovládať kotol na diaľku, ďalej ovládanie akumulačnej nádrže a solárneho systému NA VYŽIADANIE.

Názov
cena bez DPH
cena s DPH
Automatické čistenie horáka FireBlast 12-50 kW
260,00 €
312,00 €

Pre verzie 20-75 kW.
Pri objednaní zadajte kód objednávky kotla + AUTOC. Napríklad - BIOD25LAUTOC.

Štandardné vybavenie

 •   návod na obsluhu a inštaláciu
 •   návod na obsluhu elektronického regulátora
 •   kefa - 1 ks
 •   kutáč - 1 ks
 •   keramický katalyzátor - 1 sada
 •   snímač teploty - 2 ks
 •   kábel na pripojenie čerpadla - 2 ks
 •   teplomer spalín - 1 ks