Prednosti automatických
kotlov tekla

 • plne automatická prevádzka kotla

 • teplomer spalín

 • jednoduchá obsluha a údržba, (prikladanie paliva,
  nastavenie hodnôt v regulácií, čistenie) z čela

 • výmenník oceľových kotlov je vyrobený z vysoko
  kvalitej, certifikovanej ocele v hrúbke 8 mm

 • záruka 5 na oceľové a 10 rokov na liatinové
  výmenníky

 • nízka úroveň škodlivých látok v spalinách

 • modulácia výkonu horáka v rozmedzí
  30 % až 100 % jeho zaťaženia

 • zavodnená podstava, ktorá zvyšuje účinnosť
  a predlžuje životnosť

 • rodinná firma, poctivá ručná práca

A nielen to...
 • rozsah výkonu od 12 do 150 kW
 • pravé alebo ľavé prevedenie podľa umiestnenia zásobníka na palivo
 • automatická funkcia zapálenia a vyhasnutia horáka (rada BIO a ECO)
 • nízká spotreba paliva – vysoká účinnosť (pomer vyprodukovaného tepla k energii v palive)
 • pripojenie izbového termostatu
 • načasovanie každého vykurovacieho okruhu nezávisle od seba (časový harmonogram)
 • nastavenie štyroch teplôt v systéme – kotlová teplota, teplota na vstupe do kotla (spiatočka) a rozdielne teploty v dvoch, podľa teplotného spádu zmiešavacích okruhov
 • nastavenie teploty a automatická prevádzka teplej úžitkovej vody
 • práca v režime zimného alebo letného počasia (ohrev iba teplej úžitkovej vody)
 • možnosť pripojenia ekvitermnej regulácie (automatické riadenie vykurovacieho systému podľa aktuálných, vonkajších teplôt)
 • možnosť ovládať kotol na diaľku pomocou GSM, prípadne LAN modulu (rada BIO a ECO)
 • možnosť ovládať akumulačnú nádrž a solárny systém (rada BIO a ECO)
NOVITERA
recalart

Recalart

Elektronický regulátor

 • možnosť pripojenia až dvoch izbových termostatov
 • načasovanie každého vykurovacieho okruhu nezávisle od seba (v spolupráci s izbových termostatom)
 • modulácia výkonu horáka v rozmedzí 30 % až 100 % jeho zaťaženia
 • obsluha servopohonu štvorcestného a trojcestného ventila
 • nastavenie teploty vody v kotli
 • nastavenie teploty vody na vstupe do kotla (spiatočka)
 • nastavenie rozdielnych teplôt vody v dvoch, podľa teplotného spádu zmiešavacích okruhoch
 • nastavenie teploty a automatickej prevádzky teplej úžitkovej vody
 • práca v režime zimného a letného počasia
 • možnosť pripojenia ekvitermnej regulácie
 • svetelná signalizácia alarmu
Dodávame ku kotlom: DRACO
DRACO DUO
DRACO DUO VERSA
DRACO TYTAN II
estyma

Estyma

Elektronický regulátor

 • pripojenie izbového termostatu (iba ESTYMA viď cenník)
 • načasovanie každého vykurovacieho okruhu nezávisle na sebe
 • automatická modulácia výkonu horáka v rozmedzí 30% až 100% jeho zaťaženia
 • obsluha servopohonu zmiešovacieho ventila
 • nastavenie teploty vody v kotle
 • nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu
 • možnosť ovládať až 16 vykurovacích okruhov nezávisle na sebe a 2 okruhy TUV (za príplatok)
 • nastavenie teploty a automatickej prevádzky teplej úžitkovej vody
 • práce v režime zimného alebo letného počasia
 • možnosť pripojenia ekvitermickej regulácie (nutné doobjednať snímač vonkajšej teploty)
 • možnosť ovládať kotol na diaľku pomocou GSM, prípadne LAN modulu (za príplatok)
 • možnosť ovládať akumulačnú nádrž a solárny systém (za príplatok)
 • zvuková signalizácia alarmu
Dodávame ku kotlom: DRACO BIO
TYTAN BIO
DRACO DUO BIO
DRACO DUO ECO
DRACO BIO COMPACT
rapid

Rapid

Elektronický regulátor

 • možnosť pripojenia izbového termostatu
 • obsluha servopohonu štvorcestného ventila
 • nastavenie teploty vody v kotli
 • nastavenie teploty vody na vstupe do kotla (spiatočka)
 • nastavenie teploty vody v systéme ústredného vykurovania
 • nastavenie teploty a automatická prevádzka teplej úžitkovej vody
 • práca v režime zimného alebo letného počasia (iba ohrev TÚV)
 • svetelná signalizácia alarmu
Dodávame ku kotlom: ECONOMIC
ECOTEK
ECOTEK PLUS
TYTAN
pevná retorta

Pevný retortový horák

Hnedé uhlie (orech 2), pelety, eko-hrášok

Skladá sa z oceľového zmiešavača (v ktorom sa predhrieva vzduch privádzaný ventilátorom), liatinového kolena (tzv. retorty) a pevného roštu. Pre možnosť čistenia slúži revízny otvor nachádzajúci sa na bočnej strane zmiešavača.

otočná retorta

Otočný retortový horák

Hnedé uhlie (orech 2), eko-hrášok

Skladá sa z oceľového zmiešavača (v ktorom sa predhrieva vzduch privádzaný ventilátorom), liatinového kolena (tzv. retorty) a pevného roštu. Liatinový rošt má vnútornú pevnú a vonkajšiu otočnú časť. U tohto typu horáka je šnekový dopravník predĺžený a na konci osadený „záchytkou“. Počas presunu paliva záchytka pri každej otáčke zároveň pootočí vonkajšiu časť rošta, čím nahromadený popoľ spadne do popolníka. Pre možnosť čistenia slúži revízny otvor nachádzajúci sa na bočnej strane zmiešavača

žlabový horak

Žľabový horák

Hnedé uhlie (orech 2), pelety, eko-hrášok, hruboprach

Skladá sa z oceľového zmiešavača (v ktorom sa predhrieva vzduch privádzaný ventilátorom) a žľabového roštu. Rošt je vyrobený zo žiaruvzdornej ocele. Na jeho povrchu sa nachádzajú otvory pre prívod primárneho vzduchu. V hornej časti horáka sú tri vzduchové trysky, ktoré do ohniska privádzajú sekundárny vzduch. Prísun sekundárneho vzduchu zlepšuje parametre procesu spaľovania (dosiahnutie vyššej účinnosti) a znižuje emisie CO. Palivo prepravuje do horáka šnekový dopravník, tak ako v prípade retortového horáka. Pre možnosť čistenia slúži revízny otvor nachádzajúci sa na bočnej strane zmiešavača.

horak na pelety

Horák FIREBLAST

pelety

Skladá sa z oceľového zmiešavača (v ktorom sa predhrieva vzduch privádzaný ventilátorom), motora s prevodovkou, šneka, automatického zapaľovania, ventilátora a spaľovacej komory. Spaľovacia komora je dvojplášťová, valcovitého tvaru vo vodorovnej polohe. Po celom vnútornom obvode sú drážky pre prívod vzduchu a spodná časť slúži ako rošt. Palivo prepravuje do horáka šnekový dopravník. Zapaľovacia špirála sa nachádza v dolnej časti zmiešavača. Horák je tiež vybavený čidlom plameňa (foto), ktorý zodpovedná za poskytovanie informácií regulátoru o aktuálnom stave horáka. Vonkajšie krytovanie sa vyrába z oceľového plechu pokrytého práškovou farbou. Pre možnosť čistenia slúži revízny otvor nachádzajúci sa na bočnej strane zmiešavača, prípadne je možné horák dovybaviť automatickým čistením.

draco duo eco

Horák novej generácie pre typ DRACO DUO ECO

Pelety, drevené štiepky (spracované nadrobno zo zbytkov z lesnej ťažby, píl, atď.)

Skladá sa z oceľového zmiešavača (v ktorom sa predhrieva vzduch privádzaný ventilátorom), motora s prevodovkou, šneka, automatického zapaľovania, ventilátora a spaľovacej komory. Spaľovacia komora je dvojplášťová, šesťhranného tvaru vo vodorovnej polohe. Po celom vnútornom obvode sú otvory pre prívod vzduchu a spodná časť slúži ako rošt. Palivo prepravuje do horáka šnekový dopravník. Zapaľovacia špirála sa nachádza v dolnej časti zmiešavača. Horák je tiež vybavený čidlom plameňa (foto), ktorý zodpovedná za poskytovanie informácií regulátoru o aktuálnom stave horáka. Vonkajšie krytovanie sa vyrába z oceľového plechu pokrytého práškovou farbou. Pre možnosť čistenia slúži revízny otvor nachádzajúci sa na bočnej strane zmiešavača.

Hnedé uhlie

hnede uhli

Predpísaným palivom pre automatický režim spaľovania je hnedé uhlie (orech 2) o zrnitosti 10 až 25 mm a výhrevnosti ± 17,5 MJ/kg. Doporučujeme uhlie menej spekavé, s nízkym obsahom síry (max. 1 %).

Pelety

pelety

Malé granule valcovitého tvaru s priemerom 6 až 8 mm a dĺžkou od 10 do 25 mm, zlisované výhradne z dreveného, odpadového materiálu (suché piliny alebo hobliny bez chemických prísad). Vyznačujú sa vysokou mernou hmotnosťou paliva (min. 650 kg/m3), výhrevnosťou ± 18,5 MJ/kg a nízkym obsahom vlhkosti (iba 8-10 %), ktorý je dôležitým parametrom pre výhrevnosť a životnosť kotlových telies. Za kvalitné sa považujú svetlé dverené pelety, vyrobené iba z mäkkého dreva bez kôry.

Eko-hrášok

eko-hrasek

Ide o čierne uhlie vyššej kvality a čistoty, ktoré sa vyznačuje dôkladným triedením. Vďaka zrnitosti 5 až 25 mm, výhrevnosti ± 23 MJ/kg, nízkemu obsahu síry a vlhkosti (iba 8-10 %) je často označované ako eko-hrášok. Vyniká veľmi dobrým spaľovaním, pri ktorom zanecháva minimálne množstvo odpadového popola. Počas výroby prechádza neustálou kontrolou, nie je miešané s uhoľným prachom a kameňom.

Hruboprach
(Draco Duo Versa)

hruboprach

Ide o zmes uhoľného prachu a drobných kúskov, získavaných ako vedľajší produkt pri presievaní triedeného uhlia. Môže obsahovať i kúsky čierneho uhlia a briketových úlomkov. Hruboprach si zachováva energetickú hodnotu pôvodného paliva. Pre správny chod podávača je nutné dodržať doporučenú minimálnu zrnitosť 5 až 15 mm. (Draco Duo Versa)

Drevná štiepka
(Draco Duo Eco)

drevni stepka

Vzniká ako odpad pri spracovaní dreva na pílach a počas lesnej ťažby. Ide o tuhú biomasu, so zrnitosťou 25 až 50 mm slúžiacu mimo iného na výrobu tepla. Štiepené, voľne ukladané kusové drevo je lepšie skladovateľné a tým možno dosiahnuť nízky obsah vlhkosti, ktorá je dôležitým parametrom pri výhrevnosti a životnosti kotlových telies. (Draco Duo Eco)

Kusové drevo
(ručný režim)

kusove drevo

Pre dosiahnutie vysokého výkonu, účinnosti a dlhej životnosti kotlového telesa doporučujeme splaľovať drevo odležané s nižšou hladinou vlhkosti (max. 20 %).

Černe uhlie
(ručný režim)

cerne uhli

V kotloch s možnosťou ručného prikladania je možné spaľovať čierne uhlie (orech 1) o zrnitosti 30 až 50 mm a výhrevnosti od 17 do 30 MJ/kg. Doporučujeme uhlie menej spekavé, s nízkym obsahom síry (max. 1 %).

Zlá kvalita paliva môže negatívne ovplyvniť výkon, emisné parametre a životnosť kotla